rådgivning

Read more

Bogføring

Mange – især mindre – virksomheder føler, at bogføring er én belastende opgave blandt mange, som myndigheder har pålagt. Da bogføring kræver godt kendskab til en række bestemmelser om moms, skatter og afgifter m.v. kan der for mange virksomheder derfor være god fornuft i at overdrage denne opgave til specialisten.…

Read more

Hjælp til dit budget

Budgettet er et vigtigt element i den økonomiske styring af virksomheden. Uden mål for, hvor man ønsker at bevæge sig hen, vil det ikke være muligt at foretage en løbende opfølgning på, hvordan driften forløber i virksomheden, – og der vil ikke være andet end den overtrukne kassekredit, som fortæller,…

Read more

Regnskab

Udarbejdelse af årsrapporter er lovmæssigt bestemt. – Men udover at tjene til opfyldelse af en række lovkrav, udfylder årsrapporten en væsentlig informativ funktion, idet den beskriver, hvordan virksomheden drives. – Om man er en stabil, solid samarbejdspartner eller om der ”blinker røde advarselslamper”. Årsrapporten er et af de få steder,…

Read more